CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001, ISO 14001 VÀ ISO 45001

12/01/2024 | 206 lượt xem

Định kỳ hằng năm công ty Công ty TNHH Chứng nhận và Đào tạo ISOCert tổ chức Khoá đào tạo nhận thức tích hợp 03 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Khoá...

NỘI DUNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 426 lượt xem

ISO 45001 phù hợp với các yêu cầu của ISO và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Các yêu cầu này bao gồm cấu trúc bậc cao, nội dung yêu cầu chung và các thuật ngữ,...

YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ISO 45001:2018

10/08/2023 | 406 lượt xem

Áp dụng hệ thống quản lý OH&S nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, và...

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN CHỨNG NHẬN ISO 45001

10/08/2023 | 461 lượt xem

Để xây dựng hệ thống quản lý đạt chuẩn chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp cần triển khai 12 bước sau...

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 446 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S

ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

08/08/2023 | 450 lượt xem

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động....

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TUÂN THỦ BỘ TIÊU CHUẨN BSCI

08/08/2023 | 421 lượt xem

Mục đích của việc tuân thủ tiêu chuẩn BSCI là toàn bộ trách nhiệm của doanh nghiệp về những ảnh hưởng đến xã hội từ các quyết định và hoạt động kinh doanh của d...

TIÊU CHUẨN BSCI

07/08/2023 | 428 lượt xem

BSCI là tiêu chuẩn được sử dụng cho việc đánh giá Trách nhiệm xã hội của một tổ chức...

CHỨNG NHẬN EN 1090-1 VÀ EN 1090-2

07/08/2023 | 582 lượt xem

EN 1090 là một bộ tiêu chuẩn được áp dụng cho kết cấu thép và nhôm. Bộ tiêu chuẩn này bao gồm nhiều phần, trong đó EN 1090-1, EN 1090-2 là hai phần quan trọng n...

YÊU CẦU ISO 3834 VÀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU

07/08/2023 | 510 lượt xem

Tiêu chuẩn ISO 3834 đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giá...

Dịch vụ ISO Hải Phòng

Dịch vụ chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn môi trường